Våra tjänster för kommuner

Vi utvidgar vårt utbud av talterapitjänster, så att kommuninvånare snabbt kan få tillgång till talterapi.

En aktuell översikt över hur olika kommuner organiserar sin talterapiservice:

En finskspråkig rapport om 17 olika Finländska områdens bästa praxis gällande talterapi

Mer än 100 kommuner använder Äännekoulus tjänster för att utvidga sin kommuns serviceutbud och förkorta talterapiköerna.

Tjänster för kommuner:

Distanstalterapibedömningar (informationen finns tillsvidare endast på finska)

Resurstalterapi (informationen finns tillsvidare endast på finska)

Helhetsutläggning av verksamheten på entreprenad (informationen finns tillsvidare endast på finska)

Anslut dig till epostlistan