Työntekijä: Tuulevi Väinölä Laillistettu puheterapeutti FM


, , ,

Tuulevi Väinölä on Äännekoulun puheterapeutti
  • Arvioin ja kuntoutan mielelläni lapsia, joilla on epäselvä puhe tai kielen/puheen kehitykseen ja syömiseen liittyviä pulmia. Näiden aihepiirien tiimoilta olen aktiivisesti hakeutunut myös koulutuksiin (mm. Oral Placement Therapy sekä PROMPT). 
  • Olen kouluttautunut kielijänteen kireyden arviointiin, leikkauksen jälkeiseen kuntoutukseen sekä myofunktionaalisen ajattelun periaatteisiin. Minulla on myös WHO:n imetysohjaajakoulutus.
  • Käytän työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja, kuten kuvia, tukiviittomia ja nopeaa piirtämistä.
  • Työskentelen KELA puheterapeuttina pääkaupunkiseudulla. Teen sekä etäpuheterapiaa, että vastaanotto- ja koti/päiväkotikäyntejä.

Työkokemus 3 vuotta
TutkinnotLaillistettu puheterapeutti, filosofian maisteri, pääaineena logopedia
ErikoistuminenSyömisvaikeudet
Imetyksen ohjaus
Kielijänteet
Myofunktionaalinen terapia
Epäselvän puheen kuntoutus
Tärkeimmät lisäkoulutuksetKielijänne: tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista
Tongue Tie- symposium
Syömistaitojen arviointi ja kuntoutus lapsilla
Feeding Therapy: A Sensory-Motor Approach
OPT- koulutuksia
Myofunktionaalisen ajattelun perusteet
PROMPT
WHO:n imetysohjaajakoulutus
ToimipisteHelsinki Pitäjänmäki – Höyläämötie 14
Puhelinnumero040 612 6406
Sähköpostiosoitetuulevi.vainola@aannekoulu.fi