Tjänster vi erbjuder

Hos oss kan du få talterapitjänster också på svenska! Äännekoulus legitimerade talterapeuter erbjuder bland annat
FPA-finansierad talterapi och habilitering av otydligt tal. Vi hjälper till att förkorta de kommunala talterapiköerna.

Tack vare effektiv tidsanvändning kan tusentals barn träna med oss på Artikulationsskolan samtidigt!
Det bästa av allt är att man inte behöver köa för att komma till Artikulationsskolan, utan
habiliteringen påbörjas direkt familjen registrerar sig hos oss. I Artikulationsskolan kan barn träna språkljuden r och l.