Yli kolmasosa suomalaisista kunnista tarjoaa palveluvalikoimassaan Äännekoulun (Äänneloikka Oy) verkkokuntoutusta äännevirheille. Äännekoulun nettiterapia äännevirheille on terapiaa, jossa yhdistetään hierarkiamaisesti etenevät harjoitukset, sekä puheterapeutin viestittelytuki.

Palvelumme tehostaa merkittävästi puheterapeutin ajankäyttöä. Se on ollut yhteistyökunnillemme edullista. Tärkeintä kuitenkin on, että lapset kuntoutuvat mallillamme.

Koronatilanteen takia asiakaskuntamme on supistunut. Osa-aikaisten lomautuksien sijaan käynnistimme hankkeen, jossa siirrämme myös muita puheterapian osa-alueita sellaiseksi, että niitä voi toteuttaa joko kokonaan tai osittain nettiterapian turvin. Samalla kehitämme verkkoalustamme toiminnallisuuksia kuten videoneuvotteluohjelmistoa sekä sähköista tunnistautumista.

Pääasia on se, että kuntoutus on tuloksellista

Sen sijaan että asiakas tekisi satunnaisesti valikoituja ja tehtyjä harjoituksia, tarvitaan nettiterapiassa hierarkinen, portaittain etenevä kuntoutusmalli. Tämä tehostaa ja yhtenäistää puheterapeutin työtä ja strukturoi kuntoutusta.

Hierarkinen kuntoutusmalli tarkoittaa sitä, että asiakas ja lähiyhteisö opettelevat taitoja tietyn järjestyksen mukaan. Järjestyksessä edetään asiakkaan edistymisen myötä ja jokaisen hierarkian portaalla on useita harjoituksia jotka tähtäävät samoihin lopputuloksiin. Tämä pitää kuntoutuksen mielekkäänä ja tuo tuloksia.

Hierarkinen kuntoutusmalli ei ole siis sama asia kuin verkkokurssi, jossa jokainen asiakas käy samat asiat samassa järjestyksessä. Se ei ole yksittäinen materiaali tai peli. Kuntoutusmalleissamme puheterapeutti poimii yksilöllisesti juuri tälle asiakkaalle tarvittavat harjoitukset siltä hierarkian portaalta, missä asiakas ja perhe ovat menossa. Harjoitukset voivat olla pelejä tai leikkejä. Ne voivat olla myös arjessa tehtäviä toimintoja.

Tämä yhtenäistää puheterapeuttien toimintaa ja samalla antaa joustavuutta ja aitoa vuorovaikutusta kuntoutukseen. Kuntoutus räätälöityy hierarkian tukemana jokaiselle asiakkaalle yksiköllisten tarpeiden mukaan. Tällöin päästään yksilöllisen kuntoutuksen ytimeen.

Äännekoulu kehittää alustaansa eteenpäin

Äännekoulu kehittää seuraaville puheterapian osa-alueille omat kuntoutusmallinsa:

  • puheen ymmärtäminen
  • kerronnan pulmat
  • sanavaraston kuntoutus
  • M, P ja V äänteet – sekä puhemotoriikan tärkeät alkupalikat: leuan ja huulion hallinta
  • syömisen kuntoutus sekä
  • puhumattoman lapsen varhaiskuntoutus (tässä konsultoimme autismikuntoutukseen perehtyneitä puheterapeutteja Sanna Tarpilaa ja Hannele Tanskasta)

Äännekoulun verkkoalusta kehittyy myös eteenpäin. Alustalle saadaan juuri puheterapian tarpeita vastaava videoneuvotteluohjelma. Alustalle koodataan myös puheterapiaan suunnattuja alkuhaastattelulomakkeistoja, sekä mahdollisuuden allekirjoittaa lausuntoja sekä sopimuksia. Nämä kaikki osa-alueet ovat KELAn palvelukuvauksessa mainittuja verkkokuntoutusalustan ominaisuuksia. Näin ollen alustamme on hankkeen jälkeen Kelan palvelukuvauksen mukainen.

Tämä kehitystyö auttavat meitä palvelemaan suomalaisia kuntia vielä paremmin

Äännekoulun tarkoitus on alusta asti ollut tehostaa puheterapeutin työtä erilaisten innovatiivisten ratkaisujen avulla. Samalla haluamme helpottaa puheterapiapulaa ja tarjota kunnille kustannustehokkaita puheterapiapalveluja. Hankkeen myötä pystymme palvelemaan suomalaisia kuntia vieläkin paremmin.

Leave a reply