Laila Seiriö

 • Jag arbetar både på svenska och finska, främst i huvudstadsregionen.
 • Jag arbetar speciellt gärna med små barns svårigheter med växelverkan, kommunikation, talutveckling samt problem med ätandet.
 • Jag använder mig i mitt dagliga arbete av AKK- metoder, såsom bildkommunikation, tecken som stöd samt elektroniska kommunikationshjälpmedel. Jag har arbetat med FPA- terapier sedan 2013.
 • Työskentelen sekä suomeksi että ruotsiksi, lähinnä pääkaupunkiseudulla.
 • Olen erityisesti suuntautunut pienten lasten vuorovaikutus- ja kommunikointitaitojen sekä puheenkehityksen ja syömisen kuntoutukseen.
 • Käytän työssäni paljon puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja kuten kuvia, tukiviittomia sekä elektronisia kommunikoinnin apuvälineitä. Kelan puheterapiaa olen tehnyt vuodesta 2013.
 
Työkokemus  10 vuotta, 10 år
Tutkinnot Laillistettu puheterapeutti, Filosofian maisteri pääaineena logopedia / Legitimerad talterapeut, Filosofie magister, huvudämne logopedi
Erikoistuminen
 • Lapset, joilla vain vähän puhetta ja keinoja ilmaista itseään/ Barn med lite tal och begränsad uttrycksförmåga
 • Kehitysvammaisuus ja autismin kirjo/ Utvecklingsstörning och autismspektrumstörning
 • Suun motoriikka ja syömispulmat/ Munmotorik och problem med ätandet
Tärkeimmät lisäkoulutukset
 • OPT (Oral Placement Therapy) taso/ nivå 2
 • Feeding Therapy: A Sensory Motor Approach
 • Integrated Treatment of Feeding, Speech and Mouth Function in Paediatrics
 • PECS (Picture Exchange Communication System)
 • PRT (Pivotal Response Training)
 • Kommunikointikansion käytön sekä käytön ohjauksen kurssit
 • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
Toimipiste Helsinki Pitäjänmäki - Höyläämötie 14
Puhelinnumero 044 703 1281
Sähköpostiosoite laila.seirio@aannekoulu.fi

Jag erbjuder följande tjänster/Tarjoan seuraavia palveluja

  • ETÄPUHETERAPIA

   ETÄPUHETERAPIA

   Saa puheterapiaa kotiisi ilman jonotusta ja odotusta.

  • KELA TAI KUNNAN MAKSAMA PUHETERAPIA

   KELA TAI KUNNAN MAKSAMA PUHETERAPIA

   Olemme KELAN palveluntuottaja Etelä-Suomen vakuutuspiirissä. Kokeneet puheterapeuttimme osaavat kuntouttaa monenlaisia asiakkaita.

  • NETTIPUHETERAPIA

   NETTIPUHETERAPIA

   Nettipuheterapia on tehokasta äännevirheiden kuntoutusta. Palvelemme jo yli kolmasosan Suomesta.