Heini Ovaska

 • Olen valmistunut puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta vuonna 2004
 • Työurallani olen työskennellyt tähän mennessä kunnallisena puheterapeuttina perusterveydenhuollossa, yksityisenä puheterapeuttina toteuttaen vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, ja puheterapiatyön esimies- ja kehittämistehtävissä.
 • Äännekoulussa teen töitä tällä hetkellä yhden päivän viikossa.
 • Minulle on kertynyt runsaasti kokemusta alle kouluikäisten lasten puheen ja kielen häiriöiden seulonnasta, arvioinnista ja kuntoutuksesta.
 • Erityisosaamistani on lasten normaalin ja poikkeavan kielen kehityksen erotusdiagnostiikka, puheen ja kielen kehityksen häiriön vaikeusasteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu ja kuntoutuksen seuranta.
 • Kiinnostuksen kohteitani ovat lisäksi kuntoutusmenetelmien kehittäminen, kuntoutuksen vaikuttavuuden arviointi, sekä asiakkaan lähiympäristön kanssa tehtävä yhteistyö kuntoutuksessa.
Työkokemus  15 vuotta
Tutkinnot Laillistettu puheterapeutti, Filosofian maisteri, pääaineena logopedia
Erikoistuminen
 • Äännevirheet
 • Lasten puheterapeuttinen arviointi
 • Nettiterapia
Tärkeimmät lisäkoulutukset ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule-2), Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe, Sosiaalisten taitojen ja kommunikaation kuntoutus
Toimipiste Helsinki Pitäjänmäki - Höyläämötie 14
Puhelinnumero 044 236 9791
Sähköpostiosoite heini@aannekoulu.fi
  • NETTIPUHETERAPIA

   NETTIPUHETERAPIA

   Nettipuheterapia on tehokasta äännevirheiden kuntoutusta. Palvelemme jo yli kolmasosan Suomesta.