Talterapi finansierad av kommunen eller FPA

Äännekoulu är en direkt serviceproducent till FPA både i det södra och det norra försäkringsdistriktet

Såhär fungerar talterapi finansierad av kommunen eller FPA

Ni får en betalningsförbindelse för talterapi

Ni har ansökt om talterapihabilitering från FPA eller fått en betalningsförbindelse för talterapi från specialsjukvården eller kommunen. Ni kan antingen söka en talterapeut själva eller få hjälp med det av någon från specialsjukvården eller kommunen. Ni beslutar att vi är rätt serviceproducent för er.

Vi kommer överens om att inleda talterapin i Äännekoulu

Tillsammans väljs den av Äännekoulus talterapeuter som passar er bäst. FPA, specialsjukvården eller kommunen informeras om namnet på talterapeuten. Betalningsförbindelsen kommer både hem till er och direkt till oss. Äännekoulu finns i listan på FPA:s serviceproducenter under namnet Äänneloikka Oy.

Vi kommer överens om det första besöket

Då betalningsförbindelsen har kommit kan habiliteringen påbörjas. Tillsammans med talterapeuten kommer ni överens om det första besöket och talterapin kommer igång. Talterapihabiliteringen kan ske hemma, i skolan, på daghemmet eller på mottagningen beroende på vad som tecknats i betalningsförbindelsen.

Talterapi är samarbete med näromgivningen

I talterapin funderar vi tillsammans på hur vi kan hjälpa er och ert barn på bästa sätt. Talterapeuterna vid Äännekoulu väljer sina terapimetoder enligt evidensbaserade forskningsresultat, bästa praxis och sin egen erfarenhet.

I talterapin:

Äännekoulus talterapeuter får veckovis arbetshandledning gällande sina egna klinter. På det sättet har ni inte bara en, utan en hel grupp erfarna talterapeuter som ert stöd, vilket möjliggör habilitering av bästa kvalitet.

Ring och diskutera inledandet av talterapi 044 241 3890 (service främst på finska).