Näin purat puheterapiajonoja edullisesti ja nopeasti Äännekoulun ostopalvelujen avulla

Kun kunnan omat puheterapiaresurssit eivät riitä kattamaan koko kunnan asiakastarpeiden määrää, on kunnilla tapana hankkia täydentävää palvelua ostopalveluilla tai jopa ulkoistaa puheterapiapalvelut kokonaan. 

Ostopalvelut ovat kuitenkin tyypillisesti kalliita, ja niiden sisältöjä on vaikea vertailla keskenään.

Tässä kerromme, miten olemme painaneet puheterapian ostopalvelujen kokonaiskustannuksia alas, sekä millaisia ratkaisuja olemme tehneet jo yli 100 kuntakumppanimme kanssa. 

Meillä on kokemusta useiden kuntien kokonaisratkaisuista sekä täydentävänä ostopalveluna toimimisesta. Erikoisuutenamme ovat puheterapiaan suunnitellut sähköiset palvelut.

Kunnan omien puhepeuttien työtaakka pursuaa yli
– edullisilla ostopalveluilla kunnan omat puheterapeutit voivat keskittyä kunnan puheterapiapalveluiden tärkeimpiin työtehtäviin

Ostopalvelujen tarkoitus on laajentaa kunnan palveluvalikoimaa ja lyhentää jonoja nopeasti. Perinteisen lähi- ja etäpuheterapian lisäksi olemme kehittäneet puheterapiaan kaksi aivan uudenlaista konseptia, joilla saadaan isoja säästöjä.

Äännekoulun nettipuheterapiapalvelu äännevirheille on yli 100 suomalaisen kunnan palveluvalikoimassa. Sen hinta on viidesosa tavallisen puheterapiajakson hinnasta, mutta tulokset silti erittäin vaikuttavat.

Lue lisää: Äännekoulun nettiterapia kuntouttaa äännevirheitä tehokkaasti

Äännekoulun hybriditerapia kielellisiin vaikeuksiin on vastauksemme kalliiseen vastaanottoterapiaan. Siinä asiakas toimii sekä verkkoympäristössä että puheterapeutin lähiohjauksessa videoneuvottelun avulla. 

Yhdistämällä verkkoharjoittelua sekä kasvokkaisia kontakteja, saadaan puheterapeutin aikaa tehostettua ja asiakas sitoutumaan terapiaan. 

Hinta on noin kolmasosan edullisempi kuin tavallinen puheterapiajakso. Hybriditerapiaa voidaan tuottaa myös palvelusetelien turvin.

Lue lisää: Miten niukoilla resursseilla tehdään vaikuttavaa kuntoutusta? Äännekoulu laajentaa nettiterapiaa kielelliseen kuntoutukseen

Sujuva palveluprosessi ensikontaktista kuntoutuneeseen asiakkaaseen – katso millainen on kokonaisratkaisumme

Kun kunnalla ei ole tarjolla omaa puheterapeuttia, tarvitaan edullinen kokonaisratkaisu palvelutarpeen arvioinnista kuntoutukseen asti. Näin olemme ratkaisseet esimerkiksi Euran ja Akaan kunnan puheterapiatarpeen:

 1. Ensikontakti toteutetaan sähköisellä palvelutarpeen arvioinnilla
  • Asiakas täyttää sähköisen lomakkeen ja puheterapeutti käy sen läpi
  • Puheterapeutti soittaa perheelle ja sopii jatkosta sekä tekee myös lausunnon esimerkiksi kuntoutustyöryhmää varten.
  • Kustannukset pysyvät erittäin maltillisina, koska puheterapeutin ei tarvitse fyysisesti matkustaa kunnan tiloihin tekemään tätä työtä. 
  • Ensikontakti tapahtuu joustavasti ja nopeasti, koska arviointiin ei tarvita lähikontaktiaikaa.
 2. Asiakkaan matka jatkuu puheterapeutin arviointiin tai suoraan terapiaan
  • Palvelutarpeen arvioinnista puheterapeutti ohjaa asiakkaan puheterapia-arvioon lähikäynnille resurssiterapeutin vastaanotolle tai etäarviointiin.
  • Äännekoulun resurssiterapeutti voi tulla fyysisesti kuntaan paikalle. Hän voi tehdä arviointia, terapiaa tai osallistua tarpeen mukaan kunnan kuntoutuskokouksiin. Kirjalliset työt jätetään kunnan resurssipäivien ulkopuolelle, jolloin terapeutti voi hoitaa mahdollisimman monta asiakasta. Tämä tehostaa puheterapeutin aikaa.
  • Osa asiakkaista ohjataan etäpuheterapia-arvioon kokeneiden etäpuheterapeuttiemme vastaanotolle. Etäpuheterapia-arvion hinnat ovat hyvin kohtuulliset.
  • Osa asiakkaista voi tulla hybriditerapia-malliimme, jossa osa käynneistä toteutetaan videoneuvotteluohjelmiston avulla ja osa verkkokuntoutusalustamme kautta. Tällä mallilla olemme voineet vähentää puheterapiajakson kustannuksia noin kolmanneksen.
  • Artikulaatio-asiakkaat voidaan ohjata suoraan Äännekoulun nettipuheterapiaan, jonka hinnat ovat alle viidesosa tavallisen puheterapiajakson hinnoista.

Hankintaprosessi on kevyt ja palvelut alkavat nopeasti

 1. Hankintaprosessi alkaa tarjouksella, jossa teemme juuri teille räätälöidyn ehdotuksen. 
 2. Teemme sopimuksen palvelun tuottamisesta. 
 3. Sopimuksen teon jälkeen sovimme käytännön asioista: 
 • Kirjataanko käynnit kunnan omaan järjestelmään vai meidän potilasjärjestelmäämme.
 • Miten asiakasohjaus ja lähetekäytännöt toimivat.
 • Millä aikataululla palvelu aloitetaan.
 1. Sähköiset palvelut kuten palveluohjaus, nettiterapia ja hybriditerapia voivat alkaa hyvin nopealla aikataululla, jolloin jono purkautuu nopeasti.
 2. Kunnan on mahdollista saada tietoa hoidetuista asiakkaista ja heidän hoitotuloksistaan. Näin varmistamme, että palvelut ovat vaikuttavia.