Työntekijä: Laila Seiriö Legitimerad talterapeut, FM


, , ,

Laila Seiriö talterapeut Äännekoulu
  • Jag arbetar både på svenska och finska, främst i huvudstadsregionen.
  • Jag arbetar speciellt gärna med små barns svårigheter med växelverkan, kommunikation, talutveckling samt problem med ätandet.
  • Jag använder mig i mitt dagliga arbete av AKK- metoder, såsom bildkommunikation, tecken som stöd samt elektroniska kommunikationshjälpmedel. Jag har arbetat med FPA- terapier sedan 2013.
  • Työskentelen sekä suomeksi että ruotsiksi, lähinnä pääkaupunkiseudulla.
  • Olen erityisesti suuntautunut pienten lasten vuorovaikutus- ja kommunikointitaitojen sekä puheenkehityksen ja syömisen kuntoutukseen.
  • Käytän työssäni paljon puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja kuten kuvia, tukiviittomia sekä elektronisia kommunikoinnin apuvälineitä. Kelan puheterapiaa olen tehnyt vuodesta 2013.
Työkokemus / Arbetserfarenhet 10 vuotta, 10 år
Tutkinnot  / UtbildningLaillistettu puheterapeutti, Filosofian maisteri pääaineena logopedia /
Legitimerad talterapeut, Filosofie magister, huvudämne logopedi
Erikoistuminen / Specialisering– Lapset, joilla vain vähän puhetta ja keinoja ilmaista itseään/ Barn med lite tal och begränsad uttrycksförmåga
– Kehitysvammaisuus ja autismin kirjo/ Utvecklingsstörning och autismspektrumstörning
– Suun motoriikka ja syömispulmat/ Munmotorik och problem med ätandet
Tärkeimmät lisäkoulutukset / De viktigaste tilläggsutbildningarnaOPT (Oral Placement Therapy) taso/ nivå 2
Feeding Therapy: A Sensory Motor Approach
Integrated Treatment of Feeding, Speech and Mouth Function in Paediatrics
Beckman Oral Motor Assessment and Intervention
Havannoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe
Havainnoidaan lisää
Kielellisten pulmien kuntoutus – sanavarasto, kerronnan taidot ja puheen ymmärtäminen
Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa
Myofunktionaalisen ajattelun perusteet
Verbal dyspraxi
Monikulttuurisuus ja -kielisyys puheterapiassa
PECS (Picture Exchange Communication System)
PRT (Pivotal Response Training)
Kommunikointikansion käytön sekä käytön ohjauksen kurssit
Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
PROMPT: Introduction to Technique
Toimipiste / EnhetEspoo Haukilahti – Ahventie 4
Puhelinnumero044 703 1281
Sähköpostiosoitelaila.seirio(a)aannekoulu.fi