Työntekijä: Laila Seiriö Legitimerad talterapeut, FM


, , ,

Laila Seiriö talterapeut Äännekoulu
  • Jag arbetar både på svenska och finska, främst i huvudstadsregionen.
  • Jag arbetar speciellt gärna med små barns svårigheter med växelverkan, kommunikation, talutveckling samt problem med ätandet.
  • Jag använder mig i mitt dagliga arbete av AKK- metoder, såsom bildkommunikation, tecken som stöd samt elektroniska kommunikationshjälpmedel. Jag har arbetat med FPA- terapier sedan 2013.
  • Työskentelen sekä suomeksi että ruotsiksi, lähinnä pääkaupunkiseudulla.
  • Olen erityisesti suuntautunut pienten lasten vuorovaikutus- ja kommunikointitaitojen sekä puheenkehityksen ja syömisen kuntoutukseen.
  • Käytän työssäni paljon puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja kuten kuvia, tukiviittomia sekä elektronisia kommunikoinnin apuvälineitä. Kelan puheterapiaa olen tehnyt vuodesta 2013.
Työkokemus 10 vuotta, 10 år
TutkinnotLaillistettu puheterapeutti, Filosofian maisteri pääaineena logopedia / Legitimerad talterapeut, Filosofie magister, huvudämne logopedi
Erikoistuminen– Lapset, joilla vain vähän puhetta ja keinoja ilmaista itseään/ Barn med lite tal och begränsad uttrycksförmåga
– Kehitysvammaisuus ja autismin kirjo/ Utvecklingsstörning och autismspektrumstörning
– Suun motoriikka ja syömispulmat/ Munmotorik och problem med ätandet
Tärkeimmät lisäkoulutuksetOPT (Oral Placement Therapy) taso/ nivå 2
Feeding Therapy: A Sensory Motor Approach
Integrated Treatment of Feeding, Speech and Mouth Function in Paediatrics
Beckman Oral Motor Assessment and Intervention
Myofunktionaalisen ajattelun perusteet
PECS (Picture Exchange Communication System)
PRT (Pivotal Response Training)
Kommunikointikansion käytön sekä käytön ohjauksen kurssit
Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
PROMPT: Introduction to Technique
ToimipisteHelsinki Pitäjänmäki – Höyläämötie 14
Puhelinnumero044 703 1281
Sähköpostiosoitelaila.seirio(a)aannekoulu.fi