Laajennamme puheterapiapalveluvalikoimaa jotta kuntalaiset pääsevät puheterapiaan nopeasti

Nettipuheterapiaa helppoihin artikulaatiovirheisiin

Nettipuheterapia sopii lapsille, joilla on artikulaatiovirheitä (r, s, l, k tai etuvokaalit puuttuvat). Nettipuheterapiassa toimitaan verkkokuntoutusympäristössä ja puheterapeutti ohjaa perhettä eteenpäin videoviestien avulla. Terapia on siis aika ja paikka riippumatonta.

Nettipuheterapia on perheille helppoa. Perhe tarvitsee vain älypuhelimen ja siihen verkkoyhteyden. Perheen ei tarvitse kulkea minnekkään ja harjoittelu voidaan tehdä kotona.

Nettipuheterapia on vaikuttavaa, n. 100% l, s, k ja etuvokaalivirheistä kuntoutuu nettiterapiajakson aikana. R äänteistä kuntoutuu noin 60%.

Nettipuheterapia on turvallista. Verkkokuntoutusalustamme ja yhteydenpitotapamme ovat Valviran ja AVIn hyväksymiä.

Äännekoulu huolehtii teknisestä tuesta. Kunta jakaa vain lisenssin nettiterapiaan. Äännekoulu huolehtii lopusta.

Nettipuheterapiajakson hinta on 320 e. Isompien sopimuksien kohdalla teemme paljousalennuksia.

Etäpuheterapiaa sekä etäpuheterapia-arviointeja

Etäpuheterapia ja etäpuheterapia-arvioinnit toimivat samalla tavalla kuin tavallinen ostopalvelupuheterapia. Kunta kirjoittaa maksusitoumukseen etäpuheterapiaan ja me toimitamme palvelun.

Etänä voidaan tehdä myös puheterapia-arviointeja. Suurin osa puheterapeuttisista testeistä voidaan suorittaa myös etänä.

Etäpuheterapia ja etäpuheterapia-arvioinnit sopivat kaikille asiakkaille. Perheen täytyy olla vain avoin etäpuheterapiaan. Kotona täytyy löytyä tietokone tai tablettitietokone, jossa on nettikamera ja verkkoyhteys. Kunta voi myös lainata Äännekoululta omalle terveysasemalleen etälaitteet, jotta myös huonojen yhteyksien päässä olevat perheet voivat päästä etäterapiaan.

Etäpuheterapiassa puheterapeutti ja asiakas ottavat videoneuvotteluyhteyden toisiinsa. Neuvotteluun käytetään Zoom ohjelmaa, joka on tietoturvallinen ja Valviran hyväksymä.

Äännekoulu huolehtii teknisestä tuesta. Äännekoulun puheterapeutit ovat perehtyneet huolellisesti etäterapian toteuttamiseen. Meillä on tekninen tuki, joka hoitaa tekniset pulmat.

Kunta voi lainata Äännekoululta etälaitteet omalle terveysasemalleen. Tällöin terapiaan pääsevät myös perheet, joilla ei ole omia laitteita tai verkkoyhtyeydet ovat huonot.

Etäpuheterapiaan ei ole käytännössä jonoja. Puheterapia alkaa noin. 1-3 viikon sisällä etäpuheterapiamaksusitoumuksen saapumisesta.

Kustannustehokas hybriditerapia

Hybriditerapia yhdistää etä/kasvokkaista- ja nettipuheterapiaa. Perhe saa vuoroviikoin etä/kasvokkaisen terapiakäynnin. Joka toinen viikko perhe lähettää puheterapeutille viestillä videon harjoittelusta.

Hybriditerapia on kunnalle edullista. Hybriditerapian nettikontakti on kustannukseltaan vain 40 euroa. Tämä painaa puheterapiajakson hintoja selvästi alaspäin.

Kehitämme hybriditerapiaa monille erityyppisille lapsille. Hybriterapia sopii erityisesti epäselvien puhujien kuntoutukseen. Kehitämme parhaillaan hybriditerapiaa myös puheen ymmärtämisen pulmille.

Palveluohjausta ja kevyttä arviointia verkkolomakkeen avulla

Kevytarviointi ja palveluunohjaus sopii kunnille joilla ei ole omaa puheterapeuttia lainkaan. Voimme tehdä etänä verkkokyselylomakkeen avulla lyhyen arvion asiakkaan tilanteesta.

Kevytarvioinnissa puheterapeutti ohjaa perheen oikean palvelun pariin. Puheterapeutti katsoo verkkokyselyn vastaukset, ottaa perheeseen yhteyden ja ohjaa perheen oikeaan palveluun – etä- tai nettipuheterapiaan tai lähipuheterapeutin tarkempiin arviointehin.

Puheterapeutti paikan päälle ostopalvelulna

Puheterapeutti tulee kuntaan käymään kunnan omalle terveysasemalle sopimuksen mukaan. Puheterapeutti toimii kunnan puheterapeuttina: tekee arvioita, kuntouttaa ja hoitaa palveluunohjausta.

Puheterapeutin tukena on kehittämämme verkkokyselylomake. Perheen arviointi aloitetaan verkkolomakkeella, jonka avulla voidaan tehdä kiireellisyysarviointia. Puheterapeutti ohjaa tehokkaasti erilaisten palvelujen pariin: kuntoutustyöryhmään, tarkempaan arviointiin tai vaikkapa Äännekoulun nettiterapiaan.

Yli kolmasosa Suomen kunnista luottaa Äännekoulun palveluihin

Asiakaskokemukset meistä ovat todella positiivisia

Ota yhteyttä ja kysy tarjousta palveluistamme

Vastaamme teille noin 1-3 arkipäivän sisällä.