Talterapeuter som erbjuder svenskspråkig service

Esbo

Emilia Ginström
Legitimerad talterapeut,
FM

044 761 8889
emilia.ginstrom(a)aannekoulu.fi

Laila Seiriö talterapeut Äännekoulu

Laila Seiriö
Legitimerad talterapeut,
FM

044 703 1281
laila.seirio(a)aannekoulu.fi

ENGLUND_ANNA_MG_5900

Anna Englund
Legitimerad talterapeut,
FM​

040 779 7748
anna.englund(a)aannekoulu.fi

Vasa

Mathilda Bondén Legitimerad talterapeut, FM

044 491 9064 mathilda.bonden(a)aannekoulu.fi

Anna-Carolina Ylimäki Legitimerad talterapeut, FM

044 518 0913
anna-carolina.ylimaki(a)aannekoulu.fi

Stödteamet (service främst på finska):

Katja Koski
Verkställande direktör, Talterapeut, FD

040 722 2280 katja.koski(a)aannekoulu.fi

Pasi Vuoti Informationshanteringschef

041 550 9551 pasi.vuoti(a)aannekoulu.fi

Janne Jokelainen Äännekoulu

Janne Jokelainen Personalchef, TeM


044 901 7101 janne.jokelainen(a)aannekoulu.fi

Elina Malmivaara Servicechef

044 241 3890 elina.malmivaara(a)aannekoulu.fi

Martina Nyman
(Talar svenska)
Kontorassistent

044 xxx xxxx martina.nyman(a)aannekoulu.fi

Pia Rantasaari
(Talar svenska)
Kontorassistent

040 195 0670 pia.rantasaari(a)aannekoulu.fi