Muistan naureskelleeni ajatukselle, että puheterapeutti voisi jäädä joskus työttömäksi – sehän on täysin mahdotonta! Meistähän on pulaa!

Nyt se ei ole enää enää vitsi. Kuntoutuspalvelut joutuivat täyteen kriisiin viime keväänä. Korona-viruksen myötä kaikki lähikuntoutus täytyy vähitellen lopettaa. Puheterapeutti voi toki tehdä osan asiakkaistaan etänä, mutta kaikki asiakkaat eivät sovellu tähän. Kuntoutusmäärät laskivat ja kassavirta väheni.

Kriisiä voi ratkaista myös toisin

Yrityksellä on monia tapoja ratkaista tällaisia pulmia. Nopein on lomauttaa ainakin osa työntekijöistä. Mutta koska olemme TEAL organisaatio, saimme omilta TEAL sparraajiltamme Promindalta apua. Sain tämän artikkelin heiltä luettavaksi: https://corporate-rebels.com/times-of-crisis/

Sen teesit olivat seuraavat:

  • First, solidarity by putting the heaviest burden on the strongest shoulders is the way to go in times of crisis. –> Raskain taakka laitetaan voimakkaimmille hartioille ts. se vähentää palkkaansa tai ottaa vastuuta jolla on siihen mahdollisuutta.
  • Second, a voluntary, collective, and shared sacrifice is a powerful way to survive—and to thrive afterwards. –> Vapaaehtoinen, kollektiivinen ja jaettu uhraus on voimakas tapa selviytyä – ja menestyä.
  • Last, transparent, open communication (especially from leaders) will mostly likely gain support from the workforce to make radical decisions as needed.–> Avoin ja läpinäkyvä kommunikaatio (varsinkin johdolta) antaa mahdollisuuden myös radikaaleille päätöksille jos tarve.

1. Jatkuva, avoin kommunikointi kaikkien kesken

Heti kriisin aluksi perustimme viestintäohjelmaamme Slackiin #korona kanavan johon kokosimme tietoa koronasta, sekä sen vaikutuksesta omaan työhömme. Sen lisäksi #viikkotiedote kanavasta tuli #päivätiedote hetkellisesti, sillä joka päivä laitoimme sinne tietoa siitä, miten etenemme.

Päivätiedotteissa tuli suoria toimintaohjeita. Osa työntekijöistä hätääntyi kovasti (niin kuin tapahtuu usein, joka on täysin ymmärrettävää). Suorat toimintaohjeet auttoivat toimimaan.

Kun ei ollut enää tarve antaa suoria ohjeita ja käskyjä, lähdettiin miettimään mitä nyt tehdään ja mistä voidaan nipistää. Päätimme yhdessä laittaa kaikki koulutukset hyllylle hetkeksi ja tauottaa työnohjauksen. Tämä säästi heti varoja, jotka voitaisiin ohjata palkkoihin.

2. Välitöntä apua työn muuttamiseen

Meillä kaikki työntekijät ovat jo valmiiksi orientoituneet etäterapiaan ja osa työntekijöistä tekee sitä pääosin työkseen. Äännekoululle on ollut tärkeää hajauttaa toimintaa monenlaiseen tekemiseen: on nettiterapiaa, tuotemyyntiä, etäterapiaa ja perinteisiä kuntoutuspalveluja. Tämä hajauttaminen suojasi meitä välittömästi. Kassavirta jatkui.

Koska yrityksessä on jo etäterapiaa tekeviä puheterapeutteja, yksi puheterapeutti otti huolehtiakseen, että kaikki muutkin pääsevät kyytiin terapian tekemiseen. Pääsimme nopeasti vaihtamaan perinteisen puheterapian etäterapiaan.

3. Raskain taakka voimakkaimmille hartioille sekä jaettu uhraus on tehokas tapa selviytyä

Meidän puheterapeutit haluavat tehdä töitä. Yksi tapa toki olisi nyt lomauttaa henkilöstöä, mutta kun kriisi alkoi kysyimme mitä kukakin halusi tehdä. Kaikki halusivat työskennellä. Sovimme siis, että jokainen miettiii mikä on vähin kuukausitulo millä tullaan toimeen.

Sen jälkeen laskettiin kaikkien terapiamäärät, mietittiin miten tasapainotetaan asiakkaita terapeuttien välillä ja mistä muualta voidaan saada toimeentuloa puheterapeuteille. Sovimme, että yritys investoi varoistaan nyt kehittämistyöhön. Kehittämistyö tuo pitkällä aikavälillä uudenlaista liiketoimintaa, jolloin emme ole enää täysin riippuvainen palveluista.

Henkilöstö otti aktiivista roolia ideoidessaan uusia tuotteita. He kehittivät, suunnittelivat ja testasivat uusia tuotteita. Koska terapeutit itse tietävät, mitä tarpeita heillä on, oli tuotekehitys nopeaa.

Henkilöstö mietti myös, mistä voidaan saada uusia asiakkaita niiden tilalle, jotka jäivät tauolle koska eivät voineet siirtyä etäterapiaan. Tämä järjestyikin nopeasti, koska henkilöstöllä oli hyvät verkostot lähettäviin puheterapeutteihin.

Jaoimme myös asiakkaita uusiksi. Ne jotka pystyivät, antoivat asiakkaita lainaan/sijaistukseen niille joilla ei ollut tarpeeksi töitä. Asiakkaille tämä sopi ihan mainiosti.

4. Jatkuva ennakointi auttaa kantamaan tulevaisuuteen

Hyvin varhain kriisin alussa pidimme hetken jossa kävimme kaikki ns. worst case scenariot läpi. Puhuimme yhdessä mitä olimme kuulleet ympäriltämme, sosiaalisen median kanavista ja tutuilta kollegoilta. Mietimme, miten kuntoutusmaailma tulee muuttumaan tämän mustan joutsenen takia.

Ennakoimme seuraavaa vuotta yhdessä valmiiksi, jotta kaikilla edelleen on töitä. Tarkistimme, että maksarit jatkuvat tarpeeksi pitkälle ja teimme suunnitelman, miten voimme saada uusia tilalle.

Koronakriisistä on nyt puoli vuotta. Meidän yritys selvisi. Ketään ei lomautettu. Kaikilla laski palkat vähäsen, ja yksi projekti piti panna hetkeksi jäihin mutta sekin saatiin sitten nopeilla toimilla elvytettyä. Nopeasti ideoidut ja toteutetut uudet tuotteet  tuottivat meille kassavirtaa melkein heti, ja veivät meitä todella ison harppauksen eteenpäin kohti myös uusia tuulia.

Tärkeintä kriisissä oli, että me selvisimme siitä yhdessä.

Leave a reply