Työntekijä: Emilia Ginström Legitimerad talterapeut, FM


, , ,

  • Speciellt gärna arbetar jag med barn som har otydligt tal och utmaningar med oralmotoriken.
  • Jag använder mig av AKK (bildkommunikation, kommunikationspärm, tecken som stöd) i mitt dagliga arbete.
  • Jag har sedan 2016 arbetat med FPA-klienter.
  • Jag erbjuder talterapi på svenska och finska i Nyland, främst i huvudstadsregionen.
  • Minua kiinnostaa erityisesti lasten epäselvän puheen sekä oraalimotoristen pulmien kuntouttaminen.
  • Päivittäisessä työssäni käytän AAC-menetelmiä (kuvakomunikointi, kommunikaatiokansio, tukiviittomat).
  • Tarjoan puheterapiaa ruotsiksi ja suomeksi pääkaupunkiseudulla.
Asiakas suosittelee Äännekoulua ja Emiliaa
Työkokemus / Arbetserfarenhet 5 vuotta, 5 år
Tutkinnot / UtbildningLaillistettu puheterapeutti, filosofian maisteri, pääaineena logopedia
Legitimerad talterapeut, filosofie magister, huvudämne logopedi
Erikoistuminen/ SpecialiseringDyspraxi, dysartri och språkljud som barnet inte har lärt sig /Epäselvä puhe eli dyspraksia, dysartria ja
äänteiden puuttuminen
Svårigheter relaterade till autismspektrumstörning / Autisminkirjon pulmat
Användning av bilder och tecken som stöd / Kuvien ja viittomien käyttö
Tärkeimmät lisäkoulutukset/ De viktigaste tilläggsutbildningarnaOral Placement Therapy taso I
PROMPT – Introduction
PRT – Pivotal Response Training
Puhelinnumero / Telefonnummer044 761 8889
Sähköpostiosoite / E-postadressemilia.ginstrom(a)aannekoulu.fi