Riikka Harjula Laillistettu puheterapeutti FM

Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2021.  Ennen Äännekouluun tuloani olen tehnyt puheterapeutin sijaisuuksia Oys Konstissa (kehitysvammahuolto) ja Oys lastenneurologian poliklinikalla.  Työskentelen lasten kanssa, ja teen etä-, netti- ja lähipuheterapiaa suomen kielellä.  Olen kiinnostunut erityisesti …

Lue lisää

Wilma Hurskainen Laillistettu puheterapeutti FM

Olen toiminut puheterapeuttina myös erikoissairaanhoidossa aikuisneurologialla Olen kiinnostunut lasten kielellisten vaikeuksien, vuorovaikutuksen haasteiden ja änkytyksen kuntouttamisesta Osaan käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä kuten kuvia, tukiviittomia ja piirtämistä. Työskentelen KELA-puheterapeuttina pääkaupunkiseudulla. Tarjoan puheterapiaa suomeksi, ohjausta …

Lue lisää

Annika Pennanen Laillistettu puheterapeutti FM

Olen valmistunut puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta vuonna 2016. Ennen Äännekouluun tuloa olen toiminut puheterapeuttina perusterveydenhuollossa sekä yksityisellä puolella. Minulla on kokemusta erilaisten puheen- ja kielenkehityksen sekä vuorovaikutuksen häiriöiden arvioimisesta ja kuntouttamisesta. Käytän työssäni puhetta tukevia kommunikaatiokeinoja, …

Lue lisää

Anni Karttunen Laillistettu puheterapeutti FM

Ennen Äännekouluun tuloani toimin erikoissairaanhoidossa puheterapeuttina aikuis- ja lastenneurologialla sekä kunnallisessa puheterapiassa. Minua kiinnostavat erityisesti lastenneurologisiin häiriöihin liittyvät kielen ja vuorovaikutuksen haasteet sekä epäselvän puheen kuntouttaminen Osaan käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä kuten viittomia …

Lue lisää

Reetta Baldin Laillistettu puheterapeutti FM

Olen kouluttautunut erityisesti epäselvän puheen eli dyspraksian, dysartrian ja kehityksellisen kielihäiriön kuntouttamiseen. Oral Placement terapia ja PROMPT lisäkoulutukset antavat minulle erinomaiset työkalut auttaa lastasi. Kielijänteen kireyden arviointi, leikkauksen jälkeinen kuntoutus sekä myofunktionaalinen terapia ovat erikoisosaamisaluettani. …

Lue lisää

Katariina Kanninen Laillistettu puheterapeutti FM

Olen valmistunut puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta vuonna 2001. Olen työskennellyt sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Vuodesta 2015 olen ollut töissä yksityisellä sektorilla. Minulla on pitkä kokemus alle kouluikäisten ja alakouluikäisten lasten puheen- ja kielenkehityksen arvioinnista ja kuntoutuksesta. …

Lue lisää

Anna Englund Legitimerad talterapeut, FM

Jag är särskilt intresserad av att arbeta med växelverkan och kommunikationsfärdigher. Jag rehabiliterar även gärna oralmotoriska svårigheter.  Mitt specialområde är AKK-metoder och kommunikationshjälpmedel, och jag har bred erfarenhet av kommunikationspärmar, talapparater och digitala kommunikationshjälpmedel.  Jag …

Lue lisää

Johanna Walden Laillistettu puheterapeutti FM

Olen valmistunut puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta vuonna 2000. Heti valmistuttuani toimin Suomen puheopistossa sekä puheterapeuttina että äänenkäytön ja kirjoitusviestinnän kouluttajana. Kuitenkin suurimman osan työurastani olen toiminut vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tuottajana yksityisenä ammatinharjoittajana. Minulla on pitkä työkokemus …

Lue lisää

Mervi Holappa Laillistettu puheterapeutti FM

Pidän lasten kanssa työskentelystä ja puheterapeuttina minua kiinnostaa erityisesti epäselvän puheen, kielellisten vaikeuksien ja vuorovaikutuksen haasteiden kuntouttaminen.  Käytän työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja kuten kuvia, tukiviittomia ja pikapiirtämistä. Toimin Kela-puheterapeuttina Helsingissä, minkä lisäksi työskentelen perusterveydenhuollon …

Lue lisää

Annukka Wilk Laillistettu puheterapeutti FM

Olen kiinnostunut erityisesti epäselvän puheen, kielellisten vaikeuksien ja vuorovaikutuksen kuntoutuksesta. Osaan käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä (viittomat, kuvat ja kommunikointikansiot). Minulla on kokemusta lapsiasiakkaista sekä perusterveydenhuollosta että yksityiseltä sektorilta. Tällä hetkellä asiakkaani ovat lapsia. Teen koti/päiväkoti/koulukäyntejä …

Lue lisää

Karita Fyrstén Laillistettu puheterapeutti FM

Olen filosofian maisteri, FM, pääaineena logopedia Tällä hetkellä kuntoutan epäselviä puhujia ja luki-asiakkaita Teen nettiterapiaa, etäpuheterapiaa ja hybriditerapiaa. Tarjoan puheterapiaa suomeksi Työkokemus 8 vuotta Tutkinnot Laillistettu puheterapeutti, filosofian maisteri, pääaineena logopedia Erikoistuminen Lasten äänteellinen kuntoutus, …

Lue lisää

Annika Lehto Laillistettu puheterapeutti FM

Minua kiinnostavat erityisesti epäselvän puheen kuntoutus sekä vuorovaikutuksen haasteet. Minulla on erityisesti kokemusta lapsiasiakkaista, mutta työskentelen mielelläni myös aikuisten kanssa. Osaan käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä kuten viittomia ja kansioita. Teen sekä etä- ja …

Lue lisää

Rita Parviainen Laillistettu puheterapeutti FM

Olen valmistunut Filosofian maisteriksi, pääaineena logopedia, v. 2021 Tällä hetkellä kuntoutan epäselviä puhujia ja luki-asiakkaita Tarjoan puheterapiaa suomeksi Teen etupäässä netti- ja etäpuheterapiaa. Työkokemus Valmistunut v. 2021 Tutkinnot Laillistettu puheterapeutti, Filosofian maisteri, pääaineena logopedia Erikoistuminen …

Lue lisää

Anna-Carolina Ylimäki Legitimerad talterapeut, FM

Työkokemus  2 vuotta, 2 år Tutkinnot Laillistettu puheterapeutti, Filosofian maisteri, pääaineena logopedia, Legitimerad talterapeut, Filosofie Magister, huvudämne logopedi Erikoistuminen Olen työssäni kohdannut useita monikielisiä ja eri kulttuuritaustan omaavia perheitä. Minua kiinnostaa erityisesti lasten epäselvän puheen …

Lue lisää