Riikka Harjula Laillistettu puheterapeutti FM

Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2021.  Ennen Äännekouluun tuloani olen tehnyt puheterapeutin sijaisuuksia Oys Konstissa (kehitysvammahuolto) ja Oys lastenneurologian poliklinikalla.  Työskentelen lasten kanssa, ja teen etä-, netti- ja lähipuheterapiaa suomen kielellä.  Olen kiinnostunut erityisesti …

Lue lisää

Wilma Hurskainen Laillistettu puheterapeutti FM

Olen toiminut puheterapeuttina myös erikoissairaanhoidossa aikuisneurologialla Olen kiinnostunut lasten kielellisten vaikeuksien, vuorovaikutuksen haasteiden ja änkytyksen kuntouttamisesta Osaan käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä kuten kuvia, tukiviittomia ja piirtämistä. Työskentelen KELA-puheterapeuttina pääkaupunkiseudulla. Tarjoan puheterapiaa suomeksi, ohjausta …

Lue lisää

Mia Satukangas Laillistettu puheterapeutti FM

Olen valmistunut puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta vuonna 2005. Olen työskennellyt sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Vuodesta 2015 olen ollut töissä yksityisellä sektorilla. Minulla on pitkä kokemus alle kouluikäisten ja alakouluikäisten lasten puheen- ja kielenkehityksen arvioinnista ja kuntoutuksesta.  …

Lue lisää

Annika Pennanen Laillistettu puheterapeutti FM

Olen valmistunut puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta vuonna 2016. Ennen Äännekouluun tuloa olen toiminut puheterapeuttina perusterveydenhuollossa sekä yksityisellä puolella. Minulla on kokemusta erilaisten puheen- ja kielenkehityksen sekä vuorovaikutuksen häiriöiden arvioimisesta ja kuntouttamisesta. Käytän työssäni puhetta tukevia kommunikaatiokeinoja, …

Lue lisää

Anni Karttunen Laillistettu puheterapeutti FM

Ennen Äännekouluun tuloani toimin erikoissairaanhoidossa puheterapeuttina aikuis- ja lastenneurologialla sekä kunnallisessa puheterapiassa. Minua kiinnostavat erityisesti lastenneurologisiin häiriöihin liittyvät kielen ja vuorovaikutuksen haasteet sekä epäselvän puheen kuntouttaminen Osaan käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä kuten viittomia …

Lue lisää

Tuulevi Väinölä Laillistettu puheterapeutti FM

Arvioin ja kuntoutan mielelläni lapsia, joilla on epäselvä puhe tai kielen/puheen kehitykseen ja syömiseen liittyviä pulmia. Näiden aihepiirien tiimoilta olen aktiivisesti hakeutunut myös koulutuksiin (mm. Oral Placement Therapy sekä PROMPT).  Olen kouluttautunut kielijänteen kireyden arviointiin, …

Lue lisää

Katariina Kanninen Laillistettu puheterapeutti FM

Olen valmistunut puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta vuonna 2001. Olen työskennellyt sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Vuodesta 2015 olen ollut töissä yksityisellä sektorilla. Minulla on pitkä kokemus alle kouluikäisten ja alakouluikäisten lasten puheen- ja kielenkehityksen arvioinnista ja kuntoutuksesta. …

Lue lisää

Anna Englund Legitimerad talterapeut, FM

Jag är särskilt intresserad av att arbeta med växelverkan och kommunikationsfärdigher. Jag rehabiliterar även gärna oralmotoriska svårigheter.  Mitt specialområde är AKK-metoder och kommunikationshjälpmedel, och jag har bred erfarenhet av kommunikationspärmar, talapparater och digitala kommunikationshjälpmedel.  Jag …

Lue lisää

Mervi Holappa Laillistettu puheterapeutti FM

Pidän lasten kanssa työskentelystä ja puheterapeuttina minua kiinnostaa erityisesti epäselvän puheen, kielellisten vaikeuksien ja vuorovaikutuksen haasteiden kuntouttaminen.  Käytän työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja kuten kuvia, tukiviittomia ja pikapiirtämistä. Toimin Kela-puheterapeuttina Helsingissä, minkä lisäksi työskentelen perusterveydenhuollon …

Lue lisää

Annukka Wilk Laillistettu puheterapeutti FM

Olen kiinnostunut erityisesti epäselvän puheen, kielellisten vaikeuksien ja vuorovaikutuksen kuntoutuksesta. Osaan käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä (viittomat, kuvat ja kommunikointikansiot). Minulla on kokemusta lapsiasiakkaista sekä perusterveydenhuollosta että yksityiseltä sektorilta. Tällä hetkellä asiakkaani ovat lapsia. Teen koti/päiväkoti/koulukäyntejä …

Lue lisää

Annika Lehto Laillistettu puheterapeutti FM

Minua kiinnostavat erityisesti epäselvän puheen kuntoutus sekä vuorovaikutuksen haasteet. Minulla on erityisesti kokemusta lapsiasiakkaista, mutta työskentelen mielelläni myös aikuisten kanssa. Osaan käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä kuten viittomia ja kansioita. Teen sekä etä- ja …

Lue lisää

Sanna Kotkas Laillistettu puheterapeutti FM

Puheterapeuttina olen innostunut erityisesti epäselvän puheen ja puheen ymmärtämisen kuntouttamisesta. Työskentelen ensisijaisesti alle kouluikäisten ja alakouluikäisten lasten kanssa, mutta Äännekoulun nettipuheterapian myötä olen saanut kokemusta myös vanhempien lasten artikulaatiovirheiden kuntouttamisesta.  Käytän puhetta korvaavia ja tukevia …

Lue lisää

Päivi Holappa Laillistettu puheterapeutti FM

Kuntoutan mielelläni lapsia, joilla on kielen kehitykseen liittyviä pulmia tai puheen tuottoon ja syömiseen liittyviä pulmia. Näiden kuntouttamiseen minulla on kattava koulutus. Käytän työssäni puhetta tukevia kommunikaatiokeinoja, kuten kuvia, tukiviittomia ja piirtämistä. Työskentelen KELAn puheterapeuttina …

Lue lisää

Mirkka Vuorinen Laillistettu puheterapeutti FM

Olen kiinnostunut erityisesti epäselvän puheen, kielellisten vaikeuksien, änkytyksen ja vuorovaikutuksen kuntoutuksesta. Myös äänihäiriöt kiinnostavat minua. Käytän työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja kuten kuvia, tukiviittomia ja pikapiirtämistä. Toimin Kela-puheterapeuttina Helsingissä minkä lisäksi työskentelen perusterveydenhuollon asiakkaiden kanssa …

Lue lisää