Mika Lehtonen IT-tukihenkilö

Aloitin Äännekoulussa kesällä 2021. Työnimike IT-tukihenkilö Työtehtävät Tekninen asiakaspalvelu ja tuki, av-materiaalin käsittely, avustavat tehtävät verkkosivujen sekä pelien koodauksessa Toimipiste Helsinki Pitäjänmäki, Herttoniemi ja Malmi Puhelinnumero 044 2369 791 Sähköpostiosoite asiakaspalvelu(a)aannekoulu.fimika.lehtonen(a)aannekoulu.fi

Sara Metsänen Markkinointiassistentti

Aloitin Äännekoulussa keväällä 2021. Työnimike Markkinointiassistentti Työtehtävät Suunnittelu ja sisällöntuotanto digitaalisiin kanaviin; markkinointiin ja viestintään liittyvät tehtävät ja muut toimistotehtävät.  Toimipiste Helsinki Pitäjänmäki, Herttoniemi ja Malmi Puhelinnumero 044 901 6423 Sähköpostiosoite sara.metsanen(a)aannekoulu.fi

Tiina Arokivi Toimistoassistentti

Aloitin Äännekoulussa keväällä 2021. Työnimike Toimistoassistentti Työtehtävät Kaikilla tavoin sen takaaminen, että puheterapeuteilla on tarvittavat työvälineet keskittyä työhönsä mahdollisimman sujuvasti sekä tehokkaasti, esim. terapeuttien ja asiakkaiden aikataulujen sovittaminen, palautteiden postittaminen, tilaukset ym. ja Malmin toimistotiloista …

Lue lisää

Reetta Baldin Laillistettu puheterapeutti FM

Olen kouluttautunut erityisesti epäselvän puheen eli dyspraksian, dysartrian ja kehityksellisen kielihäiriön kuntouttamiseen. Oral Placement terapia ja PROMPT lisäkoulutukset antavat minulle erinomaiset työkalut auttaa lastasi. Kielijänteen kireyden arviointi, leikkauksen jälkeinen kuntoutus sekä myofunktionaalinen terapia ovat erikoisosaamisaluettani. …

Lue lisää

Tuulevi Väinölä Laillistettu puheterapeutti FM

Arvioin ja kuntoutan mielelläni lapsia, joilla on epäselvä puhe tai kielen/puheen kehitykseen ja syömiseen liittyviä pulmia. Näiden aihepiirien tiimoilta olen aktiivisesti hakeutunut myös koulutuksiin (mm. Oral Placement Therapy sekä PROMPT).  Olen kouluttautunut kielijänteen kireyden arviointiin, …

Lue lisää

Katariina Kanninen Laillistettu puheterapeutti FM

Olen valmistunut puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta vuonna 2001. Olen työskennellyt sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Vuodesta 2015 olen ollut töissä yksityisellä sektorilla. Minulla on pitkä kokemus alle kouluikäisten ja alakouluikäisten lasten puheen- ja kielenkehityksen arvioinnista ja kuntoutuksesta. …

Lue lisää

Anna Englund Legitimerad talterapeut, FM

Jag är särskilt intresserad av att arbeta med växelverkan och kommunikationsfärdigher. Jag rehabiliterar även gärna oralmotoriska svårigheter.  Mitt specialområde är AKK-metoder och kommunikationshjälpmedel, och jag har bred erfarenhet av kommunikationspärmar, talapparater och digitala kommunikationshjälpmedel.  Jag …

Lue lisää

Johanna Walden Laillistettu puheterapeutti FM

Olen valmistunut puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta vuonna 2000. Heti valmistuttuani toimin Suomen puheopistossa sekä puheterapeuttina että äänenkäytön ja kirjoitusviestinnän kouluttajana. Kuitenkin suurimman osan työurastani olen toiminut vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tuottajana yksityisenä ammatinharjoittajana. Minulla on pitkä työkokemus …

Lue lisää

Tuuli Lehto Toimistoassistentti

Opiskelen logopediaa Helsingin yliopistossa. Aloitin Äännekoulussa tammikuussa 2021. Työnimike Toimistoassistentti Työtehtävät Terapiamateriaalien suunnittelu ja valmistus, tilausten ja hankintojen teko, postitus,materiaalikirjaston hoitaminen, toimiston siisteyden ylläpito ja muut, vaihtelevat työtehtävät Toimipiste Helsinki Malmi – Malmin kauppatie 8 …

Lue lisää

Mervi Holappa Laillistettu puheterapeutti FM

Pidän lasten kanssa työskentelystä ja puheterapeuttina minua kiinnostaa erityisesti epäselvän puheen, kielellisten vaikeuksien ja vuorovaikutuksen haasteiden kuntouttaminen.  Käytän työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja kuten kuvia, tukiviittomia ja pikapiirtämistä. Toimin Kela-puheterapeuttina Helsingissä, minkä lisäksi työskentelen perusterveydenhuollon …

Lue lisää

Annukka Wilk Laillistettu puheterapeutti FM

Olen kiinnostunut erityisesti epäselvän puheen, kielellisten vaikeuksien ja vuorovaikutuksen kuntoutuksesta. Osaan käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä (viittomat, kuvat ja kommunikointikansiot). Minulla on kokemusta lapsiasiakkaista sekä perusterveydenhuollosta että yksityiseltä sektorilta. Tällä hetkellä asiakkaani ovat lapsia. Teen koti/päiväkoti/koulukäyntejä …

Lue lisää

Karita Fyrstén Laillistettu puheterapeutti FM

Olen filosofian maisteri, FM, pääaineena logopedia Tällä hetkellä kuntoutan epäselviä puhujia ja luki-asiakkaita Teen nettiterapiaa, etäpuheterapiaa ja hybriditerapiaa. Tarjoan puheterapiaa suomeksi Työkokemus 8 vuotta Tutkinnot Laillistettu puheterapeutti, filosofian maisteri, pääaineena logopedia Erikoistuminen Lasten äänteellinen kuntoutus, …

Lue lisää

Annika Lehto Laillistettu puheterapeutti FM

Minua kiinnostavat erityisesti epäselvän puheen kuntoutus sekä vuorovaikutuksen haasteet. Minulla on erityisesti kokemusta lapsiasiakkaista, mutta työskentelen mielelläni myös aikuisten kanssa. Osaan käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä kuten viittomia ja kansioita. Teen sekä etä- ja …

Lue lisää

Viivi Vehviläinen Toimistoassistentti

Opiskelen neljättä vuotta logopediaa Helsingin yliopistossa. Äännekoulussa aloitin elokuussa 2020. Työnimike Toimistoassistentti Työtehtävät Terapiamateriaalien valmistaminen terapeuteille, tilausten ja hankintojen teko,kirjaston hoito, postitus, toimiston siisteyden ylläpito sekämuut, vaihtelevat työtehtävät Toimipiste Helsinki Herttoniemi – Lämmittäjänkatu 2 Puhelinnumero …

Lue lisää

Pauliina Rinne Toimistoassistentti

Opiskelen logopediaa Helsingin yliopistossa. Minulla on 4. opintovuosi käynnissä eli olen humanististen tieteiden kandidaatti. Aiemmalta koulutukseltani olen henkilöstöhallinnon tradenomi. Äännekoulussa aloitin syyskuussa 2019. Työnimike Toimistoassistentti Työtehtävät Nettiterapiajaksojen palautteiden hoitaminen eteenpäin kuntiin, laskutus Toimipiste Helsinki Pitäjänmäki …

Lue lisää