Aluehallintovirasto tarkasti Äännekoulun

Aluehallintovirastoa pyydettiin selvittämään maaliskuussa 2016 huolehtiiko Äännekoulu ja Äänneloikka Oy velvollisuuksistaan potilasasiakirjojen laatimisessa ja säilyttämisessä, salassapidossa ja tietoturvassa toimiessaan ykstyisenä terveydenhuollon palvelun tuottajana.

Olimme iloisia tästä selvityksestä, jotta saimme itsekin tietää, onhan toimintamme kaikki säädökset kattavaa.

Äännekoulu on puheterapeuttisen nettiterapian edelläkävijänä pyrkinyt selvittämään ja huolehtimaan asiakkaiden tietoturvasta, tiedonsiirron ja tiedonsäilytyksen osalta. Olemme koko Äännekoulun kehitystyön ajan konsultoineet tietosuojaan ja yksityisyyden suojaan erikoistunutta lakimies Eija Warmaa Castren et Snellman Partnersilta, joka on kirjoittanut kirjan Henkilötietojen suoja.

Äännekoulun toiminta alkoi syksylllä 2014, jolloin ei ollut mitään ohjeistusta olemassa siitä, mitkä ovat minimikriteerit toteuttaa turvallista etäkuntoutusta. Siksi selkeitä suoria vastauksia vaadittaviin menetelmiin on ollut vaikea saada. Ensimmäisen virallisen suosituksen etäkuntoutuksen tekemisestä saimme Äännekoulussa käsiimme 15.12.2015. http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/yksityisen_terveydenhuollon_luvat/potilaille-annettavat-terveydenhuollon-etapalvelut

Myös aluehallintovirasto totesi tarkastuspöytäkirjassaan Äännekoululle, että etäpalveluille ei  ole olemassa kattavia säännöksiä voimassa olevassa lainsäädännössä.

Siksi olemme jatkuvasti ja systemaattisesti parantaneet tietosuojaa ja asiakkaittemme tietoturvallisuutta. Käytämme tällä hetkellä vain kryptattuja viestimenetelmiä kuten Turvapostia, emme esimerkiksi Facebookin messengeriä tai Whatsappia. Samalla kuitenkin meillä on velvollisuus kertoa perheille jos he haluavat käyttää näitä menetelmiä, että ne eivät ole lain mukaan ammatissa toimivalle henkilölle sallittuja. Ohjaamme heidät kryptattujen menetelmien piiriin ja autamme niiden käytössä, koska ne ovat uusia menetelmiä ja usein hankalasti haltuunotettavia.

Aluehallintovirasto totesi, että toimintamme on kaikkien säädösten mukaista.  Olemme kiitollisia tarkastuksesta AVI:lle. Yhteistyö oli äärimmäisen rakentavaa ja jatkamme mielellämme yhteistyötä AVI:n kanssa, jotta toimintamme kattaa kaikki standardit.