Pasi Vuoti Tietohallintopäällikkö

Vastuualueet Tekninen kehittäminenTekninen asiakaspalveluTietosuoja Toimipiste Helsinki Pitäjänmäki – Höyläämötie 14 Puhelinnumero 041 493 6863 Sähköpostiosoite  pasi.vuoti(a)aannekoulu.fi

Elina Malmivaara Palvelupäällikkö

Olen vastuussa mm. Äännekoulun laskutuksesta, kuntayhteistyöstä, sopimuksien laatimisesta, ajanvarauksista sekä puheterapia-asiakkaiden asiakaspalvelusta. 044 241 3890 elina.malmivaara(a)aannekoulu.fi

Anna-Carolina Ylimäki Legitimerad talterapeut, FM

Työkokemus  2 vuotta, 2 år Tutkinnot Laillistettu puheterapeutti, Filosofian maisteri, pääaineena logopedia, Legitimerad talterapeut, Filosofie Magister, huvudämne logopedi Erikoistuminen Olen työssäni kohdannut useita monikielisiä ja eri kulttuuritaustan omaavia perheitä. Minua kiinnostaa erityisesti lasten epäselvän puheen …

Lue lisää

Marjo Sarala Laillistettu puheterapeutti FM

Minulla on kokemusta erilaisista puheen- ja kielenkehityksen pulmien arvioinnista sekä kuntoutuksesta. Olen kuntouttanut kaiken ikäisiä lapsia sekä aikuisia. Minulla on kokemusta myös terveyskeskustyöstä. Puheterapeuttina olen kiinnostunut erityisesti dyspraksian ja erilaisten puheen motoriikan pulmien kuntoutuksesta. Osaan …

Lue lisää

Pirjo Seppänen Laillistettu puheterapeutti FM

Olen erikoistunut etäterapian tekemiseen ja viimeiset vuodet olen toteuttanut pelkästään etäpuheterapiaa. Digitalisaatio yhdistettynä etäkuntoutukseen mahdollistaa sen, että puheterapiakuntoutus ei ole enää riippuvainen asuinkunnasta ja on lähes kaikkien saatavilla. Ennen etäterapeutiksi siirtymistä olin töissä julkisella puolella, …

Lue lisää

Aino Pöykkö Laillistettu puheterapeutti FM

Olen erikoistunut epäselvän puheen eli dyspraksian, dysartrian ja kehityksellisen kielihäiriön kuntouttamiseen. PROMPT lisäkoulutus antaa minulle erinomaiset työkalut auttaa lastasi. Olen kuntouttanut Äännekoulun puheterapeuttina useita satoja lapsia. Olen kiinnostunut puhetta tukevista ja korvaavista kommunikointimenetelmistä ja osaan …

Lue lisää

Hanna Knuuttila Laillistettu puheterapeutti FM

Olen tehnyt pitkän uran terveyskeskuksessa puheterapeuttina. Siinä työssä näkee monenlaisia lapsia ja aikuisia. Minulla on kokemusta monenlaisesta kielenkehityksen pulmasta. Olen erityisen kiinnostunut syömispulmaisista lapsista. Osaan käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä kuten viittomia ja kansioita. …

Lue lisää

Katja Koski Toimitusjohtaja Puheterapeutti, FT

Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2005 ja filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistosta 2014. Perustin Äännekoulun vuonna 2014, koska halusin luoda yrityksen, joka auttaa kuntia selättämään puheterapiapulaa verkkopohjaisten ratkaisujen avulla. Koen tärkeäksi sen, että jokainen työntekjä …

Lue lisää

Sanna Kotkas Laillistettu puheterapeutti FM

Puheterapeuttina olen innostunut erityisesti epäselvän puheen ja puheen ymmärtämisen kuntouttamisesta. Työskentelen ensisijaisesti alle kouluikäisten ja alakouluikäisten lasten kanssa, mutta Äännekoulun nettipuheterapian myötä olen saanut kokemusta myös vanhempien lasten artikulaatiovirheiden kuntouttamisesta.  Käytän puhetta korvaavia ja tukevia …

Lue lisää

Päivi Holappa Laillistettu puheterapeutti FM

Kuntoutan mielelläni lapsia, joilla on kielen kehitykseen liittyviä pulmia tai puheen tuottoon ja syömiseen liittyviä pulmia. Näiden kuntouttamiseen minulla on kattava koulutus. Käytän työssäni puhetta tukevia kommunikaatiokeinoja, kuten kuvia, tukiviittomia ja piirtämistä. Työskentelen KELAn puheterapeuttina …

Lue lisää

Mirkka Vuorinen Laillistettu puheterapeutti FM

Olen kiinnostunut erityisesti epäselvän puheen, kielellisten vaikeuksien, änkytyksen ja vuorovaikutuksen kuntoutuksesta. Myös äänihäiriöt kiinnostavat minua. Käytän työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja kuten kuvia, tukiviittomia ja pikapiirtämistä. Toimin Kela-puheterapeuttina Helsingissä minkä lisäksi työskentelen perusterveydenhuollon asiakkaiden kanssa …

Lue lisää