Artikulationsskolan

I Artikulationsskolan sker terapin i en näthabiliteringsmiljö under handledning av en talterapeut

Artikulationsträning för svenskspråkiga klienter

I Artikulationsskolan kan barn träna språkljuden R och L .

320 e

3 månader / 12 gånger

Nu erbjuder vi mängdrabatt, be om erbjudande!

Såhär fungerar Artikulationsskolan

Klienten får en licens till Artikulationsskolan

För att delta i Artikulationsskolan behövs endast en mobiltelefon, som är uppkopplad till nätet. Man kan också delta i Artikulationsskolan på en dator eller pekplatta som har internetuppkoppling och en kamera.

Klienten loggar in i näthabiliteringsmiljön

Med sin licens loggar klienten in sig i näthabiliteringsmiljön, där man börjar med att svara på några frågor och spelar in sina inledande bedömningsvideoklipp. Dessa skickas sedan till talterapeuten. Vår kundservice hjälper vid behov.
Träningen i Artikulationsskolan inleds

Klienten får sina första övningar i näthabiliteringsmiljön av en talterapeut som är insatt i nätterapi. Klienten/familjen påbörjar träningen, vid behov med familjens stöd. Talterapeuten ger handledning, stöd och uppmuntran veckovis, så klienten blir inte lämnad ensam.

Vad säger våra kunder?

Ring och beställ licenser till Artikulationsskolan: 044 241 3890

Eller ta kontakt via formuläret nedan. 

 

Läs mer

Artikulationsskolans första klient!

Den här artikeln skrevs av Mathilda Bondén, Legitimerad talterapeut, FM. Nu är vi igång! Under hösten 2020 kom vi äntligen igång med Artikulationsskolan. De första familjerna som ville hjälpa sina barn att få ett tydligare

Läs mer »

Nu är Äännekoulu också Artikulationsskolan

Äännekoulus nätterapikoncept för att korrigera artikulationsfel är redan ett beprövat koncept som vi nu vet, baserat på erfarenhet och statistik, är ett framgångsrikt tillvägagångssätt. Äännekoulus finskspråkiga nätterapi har använts i dess nuvarande form sedan år

Läs mer »