Artikulationsskolans första klient!

Den här artikeln skrevs av Mathilda Bondén, Legitimerad talterapeut, FM.

Nu är vi igång!

Under hösten 2020 kom vi äntligen igång med Artikulationsskolan. De första familjerna som ville hjälpa sina barn att få ett tydligare tal registrerade sig för att delta i Artikulationsskolan. Under hösten uppnåddes fina resultat med samtliga familjer som deltog. Jag har intervjuat den allra första familjen som registrerade sig och slutförde Artikulationsskolan. Nedan kan du läsa om hur familjen upplevde träningen i Artikulationsskolan och allt vad det innebar. Intervjun gjordes med mamma Linda på distans via zoom. 

Den första familjen som registrerade sig i Artikulationsskolan var mamma Linda och hennes 6-åriga dotter Ellen. Då träningen i Artikulationsskolan påbörjades var språkljuden g, k och r utmanande att producera för Ellen. Linda och Ellen tränade mycket aktivt tillsammans och skickade mig videor så gott som varje vecka. Det var ett nöje att följa utvecklingen och alla framsteg de uppnådde. Då den intensiva 3-månadersperioden var klar hade Ellen lärt sig att använda alla tre språkljuden på meningsnivå. Under en period på tre månader hade Ellen alltså lärt sig att behärska tre nya språkljud, det är ju ändå rätt häftigt!

Ursprungligen kom Ellen för att träna r-ljudet, men eftersom k-ljudet är motoriskt sett enklare att producera, jämfört med r-ljudet, så började vi med att träna k-ljudet. Detta var möjligt i och med att familjen är tvåspråkig, vilket möjliggjorde att vi kunde använda oss av vårt finskspråkiga k-material. K-materialet har tillsvidare inte översatts till svenska, men det är möjligt att även det kommer att översättas i framtiden. Då Ellen lärde sig behärska k-ljudet gick vi vidare till r-ljudet och g-ljudet kom sen också lite på köpet 🙂

Läs mer: Nu är Äännekoulu också Artikulationsskolan!

Hur fick ni höra om Artikulationsskolan? Hur gick ni till väga för att få en licens till Artikulationsskolan?

Jag fick först höra om Artikulationsskolan via rådgivningen. Vi väntade länge på att ens få träffa en talterapeut för bedömning, men då vi äntligen fick träffa en talterapeut så rekommenderade hon en licens till Artikulationsskolan. Senare kontaktades vi av kommunen och då fick vi licensen så vi kunde registrera oss och börja träna.

Vad var de första tankarna då ni hörde om möjligheten att få nätterapi?

Den första tanken var att “hoppas vi får hjälp”.  Först var jag kanske en aning skeptisk till att vi inte alls kommer att träffa talterapeuten på riktigt. I samband med att vi fick vår licens till Artikulationsskolan var det en kollega till mig som berättade att de hade deltagit i nätterapin på finska (Äännekoulu) och hon sade att det fungerar bra, så det kändes ju skönt att höra.

Hur fungerade den tekniska biten, vilken teknik använde ni er av?

Vi såg på alla videor och spelade alla spel på datorn. Alla egna inspelningar gjorde vi med telefonen. Överlag fungerade tekniken bra. Mot slutet av perioden fungerade det inte alltid att skicka våra videor via telefonen, men då skickade vi dem via datorn, vilket alltid fungerade.

Hur upplevde ni videokommunikationen mellan er och talterapeuten?

Jag tycker att videokommunikationen fungerade riktigt bra. Instruktionerna var tydliga så att vi alltid visste vad vi förväntades göra.

Ni uppnådde ju ett mycket bra resultat under era tre månader i Artikulationsskolan, hur mycket tränade ni per vecka?

Vi tränade 3-4 gånger i veckan. Längden på träningsgångerna varierade mellan 10 minuter och upp till en timme, beroende på Ellens motivation och koncentration.

Läs mer: Artikulationsträning för svenskspråkiga klienter

Vad gjorde ni för att hålla motivationen uppe?

Det är viktigt att både barnet och föräldern är motiverade! Jag märkte att vi var tvungna att på förhand bestämma exakt vilka dagar och när under dagen vi ska träna, t.ex. “i morgon efter maten”. För oss fungerade det bäst att träna direkt efter förskolan eller efter maten. Sent på kvällen fungerade inte. Olika goda smakbitar höll motivationen uppe, t.ex. majsbollar som Ellen gillar användes. Också godis har använts. Ellen tyckte jättemycket om att spela spelen, så de var motiverande. Hon tyckte också om att banda in videorna åt dig. Det var också motiverande att varje vecka få en video med positivt inriktad feedback och nya instruktioner av dig!

Hur upplevde Ellen träningen i Artikulationsskolan och vad tyckte hon var roligast?

Ellen var medveten om sina artikulationsfel och ville därför ivrigt påbörja träningen. I början var hon tidvis lite otålig då hon ville lära sig språkljuden direkt, vilket kunde vara lite kämpigt, men hon lärde ju sig ganska snabbt sen ändå. Hon tyckte att alla spel var jätteroliga. Hon tyckte också om att banda in videor till dig.

Vad skulle du vilja hälsa till familjer som överväger att påbörja träningen i Artikulationsskolan?

Man måste binda sig till träningen och verkligen satsa om man vill att barnet ska lära sig. Berätta också för barnet att hon/han kommer att lära sig, men att det krävs träning. Samtidigt ska man komma ihåg att vara snäll mot sig själv och godkänna att det är helt okej fast man t.ex. inte uppnår det rekommenderade antalet repetioner varje gång man tränar. Vi är alla glada att vi fått hjälp och att Ellen lärt sig alla språkljud. Det var tidskrävande, men det var helt klart värt det i slutändan!