Äännekoulun nettiterapiaan sitoutuneet lapset kuntoutuvat kokonaan tai edistyvät merkittävästi

Äännekoulussa on toteutettu nettiterapiaa viimeiset kolme vuotta. Nettiterapian toteutusmallia on kehitetty koko tämän ajan. Tällä hetkellä nettiterapia toimii näin:

  • Lapset tulevat terapiaan arvion kautta, jolloin he eivät saa aloittaa harjoittelua ennenkuin he ottavat puheterapeuttiin yhteyttä ja saavat ohjeet jatkoa varten.
  • Perhe harjoittelee lapsen kanssa Äännekoulun videoharjoitteiden ja pelien avulla itsenäisesti omalla ajallaan ja raportoivat noin kerran viikossa puheterapeutille edistymisestään videoviestien avulla.
  • Käytämme terapian viitekehyksenä menetelmää, joka perustuu puhemotoriikan eriyttämiseen erilaisilla motorisilla- ja puheharjoituksilla.
  • Puheterapeutti ohjaa perhettä eteenpäin lähes viikottain videoviestien avulla.

Nyt on aika ottaa selvää, miten Äännekoulun kuntoutus puree. Teimme siis itse pienen tutkimuksen siitä, miten olemme onnistuneet kuntouttamaan Äännekoulun asiakkaita.

Tutkittavat

Äännekoulun tilastoista valittiin rekisteröitymisjärjestyksessä 100 3kk kuntoutusjaksolla olevaa lasta ajanjaksolla 10.11.2016-20.5.2017. Nämä lapset olivat iältään 4-12 vuotiaita. He olivat sekä itsemaksavia asiakkaita, sekä kuntien maksusitoumuksella olevia lapsia.

Noin 70 prosenttia perheistä jatkaa Äännekoulussa alusta loppuun asti

Äännekoulun 3kk kuntoutusvalmennusjaksolle osallistuneesta 100 lapsesta 67 jatkoi 12 viikon Äännekoulun jakson loppuun asti. 33 taasen keskeytti.  Keskeyttäneet perheet kertoivat syyksi tekniset vaikeudet, suuret elämänmuutokset (erääseen perheeseen oli syntynyt esimerkiksi vauva) tai sen, että lapsi ei halunnut harjoitella vanhemman johdolla.

 

Melkein 60 prosenttia r-äännevirheistä saadaan kuntoutettua kokonaan

56 lasta 67 loppuunjatkaneista oli Äännekoulussa opettelemassa r-äännettä.

Yli puolet näistä lapsista oppi r-äänteen sana- ja lausetasolla. 16% oppi tuottamaan täryn joko d-drillin tai t-äänteen kautta. 23% oppi frikatiivin, eli pikku-r:n joka on todella lähellä jo suomalaista r-äännettä. 4% lapsista ei oppinut äännettä ahkerasta harjoittelusta huolimatta.

 

L-, S ja K-äänteet löytyvät aina

Loput 11 lapsista olivat opettelemassa s, k tai l-äännettä. Yksi lapsi oppi l-äänteen, toinen oppi sen sana- ja lausetasolla. Kaksi lapsista oppi k-äänteen lausetasolla. Neljä lasta oppi s-äänteen, kolme sai vietyä sen sanoihin ja lauseisiin.

Merkittävää on, että kaikki harjoitteluun sitoutuneet lapset, joilla oli s, k tai l-äännevirhe, oppivat vähintään tuottamaan oikean äänteen. Tosin otos (n=11) on hyvin pieni.

Pelkät pelit eivät opeta äännettä kenellekään

Äännekoulun menetelmässä fokus on puhemotoriikan eriyttämisessä: kielen, huulien ja leuan yhteistyön vahvistamisessa. Lisäksi r-äänteessä tärkeässä osassa on kielen kuppimaisen muodon etsiminen ja kielen laipeiden voiman vahvistaminen.

Siksi pelkkä ”pelien pelaaminen” ja den-den-den tyyppiset toistelut eivät ole koskaan olleet Äännekoulun kuntoutusmenetelmän peruspilareita. Meidän menetelmässä lapsen vanhat huonot puhemotoriset mallit usein täytyy purkaa ja lapselle on opetettava täysin uusi tapa käyttää artikulaatioelimistöä, jotta äänne voi löytyä.

Pelit motivoivat toki harjoittelemaan, mutta niillä ei saada aikaiseksi kuin toistoja. Pelit harvoin pystyvät opettamaan puhemotoriikkaa, vaan siihen tarvitaan terapeuttia ohjaamaan oikeanlaisia harjoitusmenetelmiä. Ja puhemotoriikan oppimisesta äännevirheen kuntoutuksessa on kuitenkin kyse.

Vanhemmat tarvitsevat viikottaista tukea lapsen auttamiseen ja harjoitteluun motivoimiseen

Kliininen havaintomme terapeuttien keskuudessa on se, että vaikka perheelle annetaan todella yksityiskohtaiset ohjeet harjoitusten tekemiseen, perheet saattavat silti ymmärtää nämä väärin.

Kokemuksemme mukaan pelkkä muutama tapaaminen puheterapeutin kanssa ei riitä. Siksi Äännekoulussa lapsella on kuntoutusjakson aikana oikeus saada ohjausta viikottain. Silloin perhe ei harjoittele väärää asiaa montaa viikkoa ennenkuin huomataankin että kurssi on ollut ihan väärä. Samalla voimme motivoidan lasta harjoitteluun.

Suurin kehittämiskohteemme on perheiden sitoutuminen

Perheiden sitoutuminen on tämän tutkimuksen mukaan ehdottomasti suurin kehittämiskohteemme. Videoiden lähettämisen helpottaminen, sekä lapsen motivoiminen oman perheenjäsenen kanssa harjoitteluun on oleellinen osa seuraavia kehittämishankkeitamme.

Samalla on ymmärrettävää, että kaikille perheille tämä kuntoutusmuoto ei sovi. Tietotekniikka, verkkoyhteys, sekä ihan arjen oma jaksaminen laittaa kapuloita rattaisiin harjoittelussa.

R-äännettä ei välttämättä opita vielä 3kk jaksolla

Me Äännekoulun puheterapeutit olemme havainneet, että lapset tulevat Äännekouluun todella erilaisten taitojen kanssa. Toisilla on jo hyvät perusvalmiudet R-äännettä varten: leuka ja kieli toimivat jo erikseen. Toiset lapset tulevat hyvin eriytymättömän suualueen kanssa. Jos tähän lisätään päälle vielä matala lihasjäntevyys, voi olla melkein varma siitä, että 12 viikkoa ei riitä kuin perustaitojen harjoitteluun (leuan, huulion ja kielen eriytyminen).

Toisaalta jotkut lapset yllättävät täysin. Yksi lapsi oppi ärrän, vaikka ei osannut millään d-äännettä ja alussa häntä arvioidessani ajattelin, että huhhuh nyt meillä on tässä työsarkaa. Siksi on erittäin vaikea ennustaa kuka oppii ja kuka ei.

Jotkut perheet ovat olleet meillä mukana kaksi tai kolmekin jaksoa. Silloin voidaan olla aika varmoja, että ärrä löytyy ja se saadaan puheeseen asti.

Äännekouluun mahtuu lapsia

Olemme saaneet kunnian tehdä yhteistyötä jo kymmenien kuntien kanssa. Siitä johtuen meillä on ollut satoja asiakkaita, ja tälläkin hetkellä Äännekoulussa on yhtä aikaa yli sata lasta kuntoutuksessa.

Vaikka suurimmassa osassa Suomea kärsitään puheterapeuttipulasta, meille mahtuu edelleen lapsia, sillä nettiterapia on ajankäytöllisesti tehokkaampaa kuin perinteinen face-to-face kuntoutus. Lisäksi pystymme rekrytoimaan uusia erityisesti äännevirheisiin erikoistuneita puheterapeutteja sitä mukaan kun solmimme uusia kuntasopimuksia.

Äännekoulu sopii todella hyvin kunnan palveluvalikoiman laajennukseksi. Ne perheet, jotka ovat digimaailmassa jo mukana, pitävät todella palvelustamme, kuten voitte vaikka Facebooksivuiltamme lukea.

Äännekoulun puheterapeutit kouluttautuvat jatkuvasti uusimpiin puhemotoriikkaa kuntouttaviin kuntoutusmenetelmiin. Teemme myös sisäistä työnohjausta, jotta kaikki lapset saavat mahdollisimman korkeatasoista palvelua. Koska Äännekoulun puheterapeutit näkevät vuositasolla satoja äännevirheisisiä lapsia muutamien kymmenien sijaan, heidän ammattitaitonsa hoitaa juuri tätä ongelmakenttää on hiottu huippuunsa.

Kun kuntasi haluaa tutustua palveluumme, ota yhteyttä Äännekoulun johtavaan puheterapeuttiin Katjaan joko puhelimitse 0407222280 tai sähköpostilla katja@aannekoulu.fi

Tai tutustu Äännekoulun kuntayhteistyöhön tästä <—