Tiedote: Äännekoulu perustaa etäpuheterapia-arviointinsa Valviran ohjeisiin sekä vankkaan kliiniseen kokemukseen

MUUTOS TIEDOTTEESEEN TEHTY 29.4.2020

Äännekoulun toimintaa ohjaava viranomainen Valvira, on todennut että kaikki arviointi ja tutkiminen, paitsi sellainen joka edellyttää fyysistä asiakkaan koskettamista, on sallittua etäyhteydellä. Äännekoulu noudattaa näitä viranomaisohjeita omassa toiminnassaan.

Äännekoulun on keskustellut testituottajien kanssa standardoitujen testien käytöstä etäyhteydellä. Testituottajat eivät ole lähtökohtaisesti rajanneet testien käyttöä etänä vaan toivovat että lasten testaaminen jatkuu edelleen epidemiasta huolimatta, kunhan immateriaalioikeuksista pidetään huolta.

Äännekoulun etäterapiatyö perustuu tutkimukseen etäpuheterapiasta, tuhansien etäterapiajaksojen kautta saatuun kliiniseen kokemukseen ja todennettaviin parhaisiin käytänteisiin. Äännekoulu on vuosien ajan kehittänyt omia testauskäytäntöjään ja jatkaa niiden kehittämistä. Käytämme myös tulevaisuudessa standardoituja testejä niiltä osin kuin ne sopivat etänä toteutettavaksi ja seuraamme niin kansainvälistä kuin suomalaista tutkimusta etätestauksen kehittämisessä.

Testituottajilta ei keskusteluissa tullut rajoituksia testien käytölle etäyhteydellä

Puheterapeuttiliitto teki suosituksen etäterapiassa käytettävistä menetelmistä, jossa he viittasivat Äännekouluun ja toimitusjohtaja Katja Kosken selvitykseen etäyhteyksien avulla tehtävästä puheterapeuttisesta arvioinnista. Tässä suosituksessa virheellisesti esitettiin, että Äännekoulu olisi selvittänyt, että Psykologien kustannuksen standardoituja testejä ei voisi käyttää lainkaan etäyhteydellä.

Tämä väite ei pidä paikkaansa.

Puheterapeuttiliitto oli käynyt yhden työntekijämme kanssa viestinvaihdon ja sen perusteella tehnyt virhetulkinnan, joka oli päätynyt Katjan sekä Äännekoulun nimellä Puheterapeuttiliiton tiedotteeseen ilman Äännekoulun mahdollisuutta nähdä tätä tiedotetta.

Psykologien kustannuksen toimitusjohtajan kanssa käymässämme sähköpostivaihdossa todettiin, että heidän testejään ei voi muuntaa PDF muotoon, ja käyttää niitä ruudunjaon yli. LaCo Oy ovat luvanneet että korona-epidemian aikana heidän testinsä voidaan muuntaa pdf-muotoon ja niitä voidaan näyttää ruudunjaon kautta. PDF kopiot täytyy tuhota kun tilanne normalisoituu, eikä niitä saa lähettää asiakasperheille sähköpostitse.  Äännekoulu halusi selvittää tämän asian siksi, koska tiesimme että painetun materiaalin siirtäminen PDF kopioksi on immateriaalioikeusloukkaus jos siihen ei ole saatu erillistä julkaisijan lupaa.

Muutos tiedotteeseen 28.4.2020 NMI tiedottaa kauttamme: ”NMI on antanut virheellistä tietoa siitä, että korona-epidemian aikana Fonologiatesti voidaan muuntaa pdf-muotoon ja sitä voidaan näyttää
ruudunjaon kautta. Fonologiatestiä ei ole lupa tallentaa sähköiseen  muotoon (esim. pdf). Kun testi on testaajalla hankittuna, testin isot ja selkeät kuvat on helppo näyttää asiakkaalle etäyhteydellä kameran tai  dokumenttikameran kautta. Fonologiatestin etäkäyttö edellyttää tarkkaa
harkintaa ja testituloksia voidaan pitää vain suuntaa-antavina.
Mahdolliset Fonologiatestistä tehdyt sähköiset pdf-tiedostot on välittömästi tuhottava. Lisätietoja Fonologiatestistä saa kustantajalta  ja suositukset etätestaukseen liittyen puheterapeuttiliitosta.”

Ruudunjaon käyttö on mielekästä etäterapiassa mutta ei toki ainoa tapa näyttää asiakkaalle fyysistä kirjallista materiaalia. Jos testiä ei voi siirtää PDF kopioksi, sen voi kuitenkin näyttää asiakkaalle videoneuvotteluyhteydessä fyysisessä olomuodossaan videokameran tai dokumenttikameran kautta. Silloin ei immateriaalioikeusrikkomusta tapahdu. 

Olimme erittäin tyytyväisiä kaikkien isojen puheterapeuttien testejä tuottavien tahojen kanssa käymään rakentavaan keskusteluun. Niissä kaikissa kävi ilmi se, että testien tuottajat Psykologien kustannus mukaanlukien toivovat, että puheterapeuttinen tutkimus jatkuu saumattomana myös epidemiatilanteessa eikä heillä näissä keskusteluissa sekä sähköpostinvaihdoissa ilmennyt  rajoituksia testien käyttöön etänä. (Huom. Päivitys 28.4. jossa NMI toteaa: Fonologiatestin etäkäyttö edellyttää tarkkaa harkintaa ja testituloksia voidaan pitää vain suuntaa-antavina.)

Puheterapeuttinen tutkimus tulee jatkua myös epidemian aikana

Äännekoulu on pyrkinyt epidemian alusta asti tukemaan koko Suomalaista puheterapeuttiyhteisöä siirtymään etäterapiaan. Olemme myös tarjonneet kuntien puheterapeuteille maksutonta konsultaatiota, jossa olemme neuvoneet kliinisessä työssä löytämiämme parhaita käytäntöjä puheterapeuttiseen tutkimiseen. Näitä ovat esimerkiksi:

  • Kattava lähiyhteisön haastattelu.
  • Lähi-ihmisen tarkka neuvominen testaustilanteessa, jotta tilanne on mahdollisimman neutraali ja vastaa niin hyvin kuin voi testien standardointitilannetta.
  • Erilaiset tekniset ratkaisut siihen, että standardoitujen testien käyttötilanteissa voitaisiin nähdä asiakkaan toimintaa mahdollisimman tarkasti (esim. asiakas liittyy kahdella laitteella videokokoukseen esim. tietokoneella ja kännykällä. Asiakkaan tukihenkilö esim. vanhempi kuvaa asiakasta ja kuvaruutua kännykällä ja asiakas katsoo tietokonetta johon terapeutti tuo testimateraiaalia. Kun asiakas tekee valintoja, puheterapeutti voi nähdä heti suoraan mitä asiakas tekee.)
  • Puheterapeuttisten tehtävien käyttö asiakkaan taitojen kartoittamisen työkaluna.
  • Asiakkaan arkihetkien kuvaaminen videolle ja sen näyttäminen arvioivalle puheterapeutille.
  • Potilasasiakirjoihin merkitseminen, että testaaminen on suoritettu etänä.

Koronatilanteen jälkeen Suomessa on edelleen laajoja alueita joihin ei saada puheterapeutteja töihin. Myös näiden alueiden lapsia pitää pystyä tutkimaan jatkossakin standardoitujen testien avulla. Autamme kuntia mielellään tässä tehtävässä kokeneiden puheterapeuttiemme voimin, joilla on hyvä kokemus etänä arvioinnista.

Lue lisää: Äännekoulun toimitusjohtaja Katja Kosken blogijuttu: Puheterapeuttinen arviointi etänä: tutkimuksia, hyviä käytäntöjä ja vinkkejä