Äännekoulu lahjoittaa R- ja L- itseopiskelukursseista 1.11-31.12.2019 saadut varat Imetyksen tuki Ry:lle

Imetyksen tuki Ry tekee Äännekoulun kannalta todella tärkeää työtä. Se tekee näkyväksi imetystä, jolla on monia merkittäviä rooleja puheen kehityksen kannalta. Imetyksen Tuki Ry tukee niin täys- kuin osittaisimettäjiä. Siksi Äännekoulu haluaa tukea Imetyksen tuki Ry:n toimintaa lahjoittamalla varoja yhdistykselle.

Imetys tukee vauvan kasvojen lihaksiston kehittymistä

Imettäminen vahvistaa vauvan suun lihaksistoa. Imiessä vauva joutuu käyttämään erityisesti masseter-lihasta (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4014087/). Masseter lihas on tärkeässä roolissa pureskelun kehittämisessä.

Myös osittaisimetetyt vauvat saavat tällaista harjoitusta lihaksistolleen.

Imetys tukee vauvan ja äidin katsekontaktia

Imetyshetkessä äiti usein katselee vauvan kasvoja ja vähitellen vauvan kehittyessä vauva vilkuilee äidin kasvoja. Äiti puhelee mukavia ja jutustelee vauvalle. Katsekontaktia syntyy huomaamatta.

Katsekontakti lisää oksitosiinia, joka on mielihyvä hormoni ja auttaa ihmisiä pitämään toisistaan (https://www.nature.com/articles/tp2014146).

Puhumisen opettelussa on todella tärkeää, että lapsi katsoo puhujaa kasvoihin, jotta hän näkee miten puhuja liikuttaa suutansa. Katsekontakti lisää jäljittelyä sillä peilisolut aktivoituvat (https://royalsocietypublishing.org/doi/abs/10.1098/rsbl.2010.0279).

Myös puheen havaitsemisen motorisen teorian mukaan puheen kuuleminen ja näkeminen aktivoi puheen tuottamisen motoriset liikkeet samoin kun itse puhetta tuotettaessa. Teoria perustuu aivojen peilisolujärjestelmään, jonka avulla puhe opitaan. (Lehtihalmes, M. (2009). Puheen tuottamisen aivoperusta. Teoksessa O. Aaltonen, R. Aulanko, A. Iivonen, A. Klippi & M. Vainio (toim.) Puhuva ihminen. Puhetieteiden perusteet. Helsinki: Otava. 237–243.)

Sama havainto on tehty musiikin ja kuulovammaisten lasten kuntoutusta koskevissa tutkimuksissa. ”Katsekontakti auttaa aivoja yhdistämään huulien ja kielen liikkeet kuulotietoon äänteistä ja laulojen sanoista. Erityisesti vokaalien tunnistaminen perustuu äänen spektrin tunnistamiseen, ja huulien ja kielen liikkeiden näkeminen auttaa havaitsemaan näitä pieniä spektrin muutoksia.” https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/koulutus-kasvatus-ja-oppiminen/suomalaisten-logopedian-ja-aivotutkimuksen-asiantuntijoiden-laatimat-musiikin-kayton-ohjeet-kuulovammaisten-lasten-kanssa-toimiville

Myös osittaisimetetyt ja pulloruokitut vauvat saavat katsekontaktia. Pulloruokitun vauvan kohdalla vanhempien täytyy kuitenkin erikseen muistuttaa itseään nostaa vauva syliin, eikä syöttää lasta ilman kasvottaista kontaktia.

Imetetyn vauvan kireä kielijänne mahdollisesti hoksataan aiemmin

Tämänhetkinen tutkimus viittaa siihen, että imetyskivun yksi syy on kireä kielijänne (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25941303). Imetyskipu johtaa usein osittaisimetykseen tai imetyksen loppumiseen kokonaan.

Kielijänteen kohdalla ei ole nähty tutkimuksissa suoraa syy-yhteyttä artikulaatioon, mutta kaikki tutkimus on tehty englannin kielellä, jossa ei ole ylähammasvallilla tuotettua R-äännettä (ks. tämä artikkeli https://epaselvapuhe.fi/kirea-kielijanne-puhe/).

Kireän jänteen leikkaus auttaa imetyskipuun, mutta samalla mahdollistetaan kielelle laajempi liikkuvuus ja mahdollisuus lapselle selkeään puheeseen.

Äännekoulu haluaa tukea Imetyksen Tuki Ry:tä

Näistä seikoista johtuen Äännekoulu lahjoittaa 1.11-31.12.2019 Äännekoulun R- ja L -itseopiskelukursseista saadut varat lyhentämättömänä Imetyksen tuki Ry:lle. Näin Äännekoulu haluaa tukea tämän todella arvokasta ja merkittävää työtä tekevän järjestön toimintaa.

Alennamme lisäksi R- ja L- kurssien hinnan loppuvuodeksi 25 euroon normaalista 97 ja 77 eurosta, jotta kynnys Imetyksen tuki Ry:n taloudelliseen tukemiseen on mahdollista kaikilla halukkailla.

R- ja L-itseopiskelukurssit löytyvät täältä:

R KURSSI

L KURSSI

Lue lisää palveluistamme:


PALVELUMME

Lisätietoja:

Katja Koski, toimitusjohtaja, Äännekoulu/Äänneloikka Oy, Imetyksen tuen kouluttama imetystukiäiti